2011 סאנגיונג קורנדו...
2014 סאנגיונג קורנדו
סאנגיונג קורנדו 2011