2011 אודי A1 קוואטרו
2012 אודי A1 ספורטבק
2014 אודי S1
אודי A1 2011