2008 אודי A3 קבריולט
2012 אודי A3
2013 אודי A3 e-tron
2013 אודי A3 ספורטבק
2013 אודי S3
2013 אודי S3 ספורטבק
2014 אודי A3 סדאן
2014 אודי A3 קבריולט
2014 אודי S3 סדאן
2014 אודי S3 קבריולט
אודי A3