2012 קיה סורנטו
2015 קיה סורנטו
קיה סורנטו 2010 (מבח...