הלמ"ס מפרסמת את נתוני דוחות התנועה שנרשמו לחובת הנהגים לשנת 2009, באופן לא מפתיע, גברים מבצעים יותר עבירות תנועה.

גברים מבצעים יותר עבירות תנועה מנשים

לפי הלמ"ס בשנת 2009, כ- 618,676 נהגים הורשעו בגין דוח תנועה אחד לפחות על עבירת קנס (תעבורה) מסוג "ברירת משפט", ו 39,603- נהגים בגין דוח תנועה אחד לפחות מסוג "הזמנה לדין". כרגיל בכל הקשור בסטטיסטיקה, המציאות היא לא פעם שונה. עבירות כגון נסיעה בנתיב שלא לצורך עקיפה, שכלל לא נאכפת או דיבור בסלולרי בזמן נהיגה, מבוצעות לרוב ע"י נשים.

או מלאו את הפרטים לייעוץ חינם 

 

לפי הלמ"ס בשנת 2009:

 

1) גברים היוו 75% מהמורשעים בגין דוח על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" ו 86%- מהמורשעים בגין דוח מסוג "הזמנה לדין". חלקם של גברים בכלל אוכלוסיית ה"מורשים לנהוג" היה 58%.

 

2) 1,514 נהגים הורשעו בגין 10 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" או "אזהרה".

 

3) 63 נהגים הורשעו בגין 4 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין".

 

4) כ 6%- מכלל המורשעים בעבירת נהיגה הוגדרו בלמ"ס כ"עברייני נהיגה מועדים"

 

5) גברים היוו יותר מ 90%- מ"עברייני הנהיגה המועדים".

 

6) על כל נהגת שהורשעה בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט", הורשעו 10 נהגים גברים. כמו-כן על כל נהגת שהורשעה בגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין", הורשעו 14 נהגים גברים.

 

7) צעירים (עד גיל 24 ) היוו 15% מתוך כלל ה"מורשים לנהוג", אולם חלקם בקרב "עברייני נהיגה מועדים" שהורשעו בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" היה 17% , ובגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין" היה 21%.

 

8) מורשעים בגיל 34-25 היוו 26% מתוך כלל ה"מורשים לנהוג", אולם חלקם בקרב "עברייני נהיגה מועדים" שהורשעו בגין 3 דוחות ויותר על עבירת קנס מסוג "ברירת משפט" היה 34% , ובגין 2 דוחות ויותר מסוג "הזמנה לדין" היה 36.

 

מורשעים בדוח תנועה על עבירת קנס מסוג ברירת משפט או בדוח תנועה מסוג הזמנה לדין שנת עבירה 2009

 

 

 

מורשעים בדוח תנועה על עבירת קנס מסוג ברירת משפט או בדוח תנועה מסוג הזמנה לדין שנת עבירה 2009

 

 

מורשעים בדוח תנועה על עבירת קנס מסוג ברירת משפט או בדוח תנועה מסוג הזמנה לדין שנת עבירה 2009

 

הערות לנתונים:

1. הנתונים בהודעה כוללים הרשעות בגין עבירות קנס שנרשמו לנהגים בדוח מסוג "ברירת משפט", עבירות מסוג "הזמנה לדין", ורישומים מסוג "אזהרה". העבירות בוצעו בשנת 2009 והוכרעו עד אוגוסט 2010.

2. לצורך ההודעה נספרו דוחות תנועה המייצגים אירועי עבירה. דוח מסוג "ברירת משפט" מייצג עבירת נהיגה אחת, ודוח מסוג "הזמנה לדין" מייצג עבירת נהיגה אחת או יותר.

3. הנתונים כוללים הרשעות בגין דוחות תנועה שנרשמו לנהגים, אשר נהגו בכל סוגי הרכב (פרטי, אוטובוס, משאית ואופנוע).

4. חישוב הנתונים בהודעה הוא ללא התחשבות בנסועה של הנהג.